Alles over

jouw privacy

De makelaar van morgen verklaart...

Privacyverklaring

De makelaar van morgen respecteert de privacy van haar klanten en is daar graag transparant over. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe er met jouw privacy wordt omgegaan.

Wettelijke bepalingen

De makelaar van morgen, gevestigd te Trumanlaan 15, 4463 WR Goes, KvK nr.: 74938878 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals in deze verklaring wordt weergegeven.

J.G.M. de Kok – Verhage is de Functionaris Gegevensbescherming van De makelaar van morgen. Zij is te bereiken via info@demakelaarvanmorgen.nl 

De verwerking van persoonsgegevens

De makelaar van morgen verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de makelaar van morgen verwerkt:

 • Naam
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijksgoederenrecht
 • Soort en nummer legitimatiebewijs
 • Plaats en datum van uitgifte legitimatiebewijs
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in gesprekken, correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

Doel van de verwerking

De makelaar van morgen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met je te kunnen communiceren indien dit nodig is om jouw opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om voor of namens jou te kunnen bemiddelen in het proces van aan- of verkoop van een woning
 • Om een overeenkomst tot stand te kunnen brengen voor de aan- of verkoop van jouw woning
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van haar dienstverlening of als bedrijf

Registratie persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

Op basis van de privacywet (AVG) heb je het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

Daarnaast heb je het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt van deze rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de makelaar van morgen via info@demakelaarvanmorgen.nl.

Wil je een verzoek indienen? Dan dien je je te legitimeren, zodat vaststaat dat het om jouw gegevens gaat. Binnen 1 maand na het indienen van jouw verzoek, ontvang je een reactie daarop. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen

De makelaar van morgen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mochten de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de makelaar van morgen heeft verzameld, dan worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de makelaar van morgen, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Wanneer je die niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een email naar info@demakelaarvanmorgen.nl.

Cookies

De makelaar van morgen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we je die informatie kunnen aanbieden waar jij naar op zoek bent.

Bij je eerste bezoek aan de website van de makelaar van morgen informeren wij je over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan.

Wil je geen cookies (meer)? Dan kun je je hiervoor afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Bewaartermijn gegevens

De makelaar van morgen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor ze verzameld zijn. Of anders voor de duur zoals die bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de makelaar van morgen is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u zich richten tot Jacqueline de Kok, info@demakelaarvanmorgen.nl, 06 155 8 155 3.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Versie: december 2023